Antalya Ortodonti - Doç. Dr. M.Özgür SAYIN ORTODONTİST
ARTIK YENİ ADRESİMİZDEYİZ
Fener Mah. 1968 Sok. Sayın Plaza No:27 Muratpaşa/ ANTALYA.
Ortodonti  |  Braket  |  Apareyler

Doçent Doktor M.Özgür SAYIN, ORTODONTİST

ORTODONTİ NEDİR?

Ortodonti

Ortodonti kelimesi anormal şekilde sıralanmış dişlerin, alt ve üst çeneler arasındaki uyumsuzlukların düzeltilmesini hedef alan uzmanlık dalıdır. İlk zamanlar sadece görünen ön dişlerin düzeltilmesi yapılırken daha sonra dişlerin karşı çenedeki dişlerle ve çene kemiği ile ilişkileri de düzeltilmeye başlandı. Günümüzde ise bu hedeflerin yanı sıra çene kemiklerinin yüz iskeletindeki konumlarının da düzeltilmesi hedeflenmektedir.

ORTODONTİST KİMDİR?

Ortodonti Tel

Ortodonti alanında uzmanlaşan diş hekimine "ortodontist" adı verilmektedir. Ortodontistler bu ünvanı kazanabilmek için diş hekimi olduktan sonra 4-6 yıl süren bir doktora eğitimini tamamlayıp doktora tezi sunmaktadır.ORTODONTİK TEDAVİ YAŞI NEDİR?

Ortodonti Çene

Dişleri taşıyan alt ve üst çene kemiklerinin birbirleriyle olan ilişkileri normal ise, yalnız dişlerde problem var ise bu tür anormallikler her yaşta tedavi edilebilmektedir. Ancak çene-yüz iskeletini ilgilendiren problemlerin tedavisi özellikle büyüme ve gelişim döneminde mümkündür. Hastanın büyüme ve gelişim döneminin hangi aşamasında olduğu ortodontistler tarafından "sefalometrik" veya "el-bilek" filmleri üzerinde tespit edilmektedir. Çünkü her zaman kemik yaşı ve hastanın kronolojik yaşı birbirine uyum göstermemektedir. Hastanın aktif büyüme ve gelişim döneminin sona erdiği şiddetli iskeletsel problemler ise "orognatik cerrahi" adı verilen ortodontik ve cerrahi tedavi kombinayonu ile tedavi edilebilmektedir.
ORTODONTİNİN AMAÇLARI

Çene Düzeltme

A. KORUYUCU ORTODONTİ Ortodontistin ilk görevi çocukta ortodontik anomali oluşmasını önlemektir. Erken yaşlarda çekilen süt dişlerinin yerlerinin korunması ileride daimi dişlerin düzgün sıralanması açısından büyük önem taşımaktadır.

B. DURDURUCU ORTODONTİ Çocukta anomali oluşması engellenmemiş ise; anomalinin durdurularak ortaya çıkmasını önlemektir. Kötü alışkanlıkların (parmak emme gibi) durdurulması ve ileride çapraşıklık oluşmasını önlemek için yapılan diş çekimlerini kapsar.

C. TEDAVİ EDİCİ ORTODONTİ Ortodontik anomali ortaya çıktıktan sonra yapılan tedavilerdir. Tedavi planlaması mutlaka bir ortodontist tarafından yapılmalıdır.

ORTODONTİK TEDAVİ HEDEFLERİ

Çene Düzeltme

» İyi bir çiğneme, konuşma ve solunum fonksiyonu sağlamak.

» İyi bir diş, çene ve yüz estetiği sağlamak.

» Ortodontik tedavi sonucu ulaşılan durumun kalıcı olmasını sağlamak.


Ortodonti
yukarı çık

BRAKETLER

Ortodontide kuvvetin dişlere iletilmesini sağlayan ve dişler üzerine yapıştırılan minik paraçalara "braket" adı verilir. Son yıllarda çok çeşitli tipleri üretilmesine rağmen genel olarak metal veya porselen braketler kullanılmaktadır.

Metal braketler: İstenirse lastiklerle renklendirilebilirler.

Braket Braket

Porselen braketler: Braketlerin daha az görünmesini isteyen hastalarda tercih edilirler.

Tedavi örnekleri

Renk Seçimi

yukarı çık

APAREYLER

Bu bölümde ortodontide sıklıkla kulanılan apareylerin bazılarından örnek resimler ve kullanım amaçları ile kısa bilgiler verilmiştir. Tedavi sırasında aparey seçimi ortodontistin tedavi planına bağlıdır.

I. RME: Hızlı üst çene genişletilmesinde kullanılır.

II. Monoblok: Özellikle alt çene gelişim geriliklerinde kullanılır.

III. Servikal Headgear: Ense bölgesinden destek alarak özellikle üst azı dişlerinin geriye alınmasında kullanılır. Kısa yüzlü hastalarda tercih edilir.

IV. Oksipital Headgear: Kafatasından destek alarak özellikle üst çene gelişiminin frenlenmesinde ve üst azıların desteklenmesinde kullanılır. Uzun yüzlü hastalarda tercih edilir.

V. Çenelik: Alt çenenin hafif şekilde önde olduğu hastalarda alt çenenin büyüme yönünü değiştirmek için kullanılır. Kafatasından destek alır.

VI. Yüz maskesi: Özellikle üst çenenin geride olduğu hastarda üst çeneyi ilerletmek amacı ile kullanılır. Alın ve çene ucu bölgesinden destek alır.

yukarı çık